Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk verschenen

Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk (JBR) 2019 op woensdag 20 mei 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd. De jaarrapportage geeft een samenhangend beeld van de ontwikkeling van de organisatie en bedrijfsvoering van de ministeries in het afgelopen jaar, en behandelt onder andere het thema duurzaamheid. 

Het verduurzamen van Nederland is een speerpunt voor het kabinet. Daarvoor is een ambitieus duurzaamheidsbeleid opgesteld en voert het kabinet onder andere het Klimaatakkoord uit. Het kabinet doet een oproep aan burgers en bedrijven om bij te dragen aan de verduurzaming van Nederland, en de Rijksoverheid werkt zelf dus ook aan een duurzamer Nederland. Dat doet zij op verschillende manieren.

Jaarrapportage bedrijfsvoering Rijk

Inkoopstrategie

In 2019 heeft het kabinet de inkoopstrategie “Inkopen met Impact” vastgesteld om de circa 12 miljard euro inkoopuitgaven voor de duurzame transitie van Nederland te gebruiken. Bij alle inkoop van de Rijksoverheid moeten duurzaamheid, goede arbeidsomstandigheden en innovatie de standaard zijn. Een aantal klimaatdoelen weet het Rijk nog niet te halen, zoals voldoende emissievrije voertuigen. Dat betekent dat het Rijk op dat terrein meer actie moet ondernemen om in de toekomst aan de doelen te kunnen voldoen. Verduurzaming van het Rijksvastgoed is een belangrijk onderdeel van de klimaatambities. Daarom is in 2019 een routekaart voor verduurzaming van rijkskantoren gepresenteerd.

Feiten en cijfers

De Rijksoverheid wil met het centraal stellen van duurzaamheid in haar bedrijfsvoering en inkoop, mens en milieu positief beïnvloeden. In de jaarrapportage is de voortgang van de Rijksoverheid in 2019 op het gebied van een duurzamere, sociale en innovatieve rijksbedrijfsvoering te lezen. De pagina met feiten en cijfers over duurzaamheid van het Rijk op deze website, heeft daarom ook een update gekregen.