Feiten en cijfers over brede onderwerpen

We werken op allerlei vlakken aan een duurzame bedrijfsvoering. Soms vanuit onderwerpen die specifiek gelden voor een bepaalde sector, product of dienst zoals ICT of mobiliteit. Soms vanuit een bredere thematische aanpak zoals het toepassen van social return. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de hele Rijksoverheid stappen zet richting een duurzame toekomst. Een aantal voorbeelden hoe we over de gehele breedte inzetten op duurzaamheid:

Circulaire bedrijfsvoering

Voor de kantoren die aan afvalscheiding doen hebben we inzicht in de verhouding restafval ten opzichte van de totale hoeveelheid afval. Hierdoor kunnen we ons actief richten op het scheiden van afvalstromen en het verlagen van het percentage restafval. In 2019 bedraagt het aandeel restafval 49%. Dit is een verbetering ten opzichte van 2018 toen er 61% restafval was.

Inkoop

Bij alle aanbestedingen die lopen via het categoriemanagement gunnen we niet alleen op prijs en kwaliteit, maar ook op maatschappelijke impact.

Sociaal

Van een duurzame transitie kan alleen sprake zijn als dit niet ten koste gaat van mensen. Daarom zetten wij ons over de hele breedte in voor sociaal duurzame inkoop, waarbij rekening wordt gehouden met mensenrechten. En waarbij kansen worden gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wist je bijvoorbeeld dat:
 

  • In 2018 de werkwijze Maatwerk voor mensen is gelanceerd! Hiermee helpen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk.
  • Het Rijk is in 2019 verder gegaan met de aanpak Maatwerk voor mensen. Door samen te werken met leveranciers zijn er al 42 nieuwe proeftuinen met meer dan 50 deelnemers social return gestart. Vanuit 7 proeftuinen zijn er inmiddels verschillende arbeidsplaatsen gecreëerd. Op de website www.maatwerkvoormensen.nl staan verschillende praktijkvoorbeelden van proeftuinen en succesverhalen.
  • de Academie Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) bijdraagt aan het bewustzijn van hoe we de arbeidsomstandigheden in de productieketen kunnen verbeteren?

Lees meer

Zijn we al goed op weg of moet er meer gebeuren? Bekijk wat de doelen voor de brede onderwerpen zijn.