Duurzaamheidsverslag IenW bron van inspiratie

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) koerst sterk op duurzaamheid. Dit jaar brengt het ministerie haar duurzaamheidsverslag uit over 2019. Dit vijfde verslag is net als andere jaren weer een bron van inspiratie.

Duurzaamheidsverslag IenW 2019

Rijksinfrastructuurprojecten in 2030 klimaatneutraal en circulair

Belangrijke ambitie van IenW is dat alle rijksinfrastructuurprojecten in 2030 klimaatneutraal en circulair zijn. Het ministerie geeft in haar verslag aan dat het steeds duidelijker is wat onder duurzaamheid wordt verstaan waardoor dit onderwerp ook beter meegenomen wordt in de opdrachtverlening van projecten. Het ministerie heeft hiervoor de Handreiking Verduurzaming MIRT opgesteld, inclusief teksten die opdrachtgevers kunnen opnemen in hun opdrachten voor de planfase.

Strategie om ambities waar te maken

IenW heeft samen met RWS en ProRail in 2019 de strategie ‘Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten’ opgesteld. Met deze strategie wil het ministerie haar ambitie waarmaken en deze is verdeeld over vier werkterreinen:

  1. Wegverharding
  2. Kunstwerken
  3. Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud
  4. Bouwplaats en bouwlogistiek

Benieuwd naar het duurzaamheidsverslag?

Lees het verslag voor onder andere praktijkvoorbeelden en een selectie van duurzame projecten en initiatieven. Meer duurzaamheidsnieuws uit het Rijk vind je op de website Denk Doe Duurzaam.