Feiten & cijfers over bedrijfskleding

In april 2020 presenteerde staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat het beleidsprogramma Textiel. Hiermee stelt de Rijksoverheid voor de textielketen tussendoelen voor 2025, 2030 en 2035 om uiteindelijk in 2050 een totale circulaire economie te bereiken. De Rijksoverheid stelt langs verschillende acties drie ‘lijnen’ voor. De eerste lijn gaat over de ontwerp- en productiefase, de tweede over de gebruiksfase en de laatste over de afdankfase.

In navolging van het beleidsprogramma is 25 juni 2020 tijdens een online evenement de eerste Nederlands Technische Afspraak (NTA) Circulair Textiel uitgereikt aan de categoriemanager Bedrijfskleding van het Rijk. Deze NTA beschrijft categorieën van circulaire textielproducten. Ook stelt de NTA eisen aan de inputstromen en toegepaste circulaire strategieën om te kunnen rapporteren over circulaire textielproducten.

Wist je dat:

  • in 2020 van alle verzamelde kleding 28% werd hergebruikt, 60% verkocht om te verwerken als nieuwe grondstof en slechts 12% verbrand als afval? Dat kan nu nog niet anders, omdat logo’s en andere herkenningstekens om veiligheidsredenen niet kunnen worden hergebruikt.
  • de categorie bedrijfskleding er samen met marktpartijen voor zorgde dat textiel werd hergebruikt als grondstoffen voor kleding (o.a. polo’s, handdoeken, schorten), wegverharding, autodeurbekleding en picknicktafels?

Lees meer

Zijn we al goed op weg of moet er meer gebeuren? Bekijk wat de doelen op het gebied van bedrijfskleding zijn.