Doelen concreet maken

Met de strategische inkoopagenda legden we onze doelen vast. Elk departement en/of organisatieonderdeel vertaalt de rijksdoelen naar eigen, specifieke doelen en legt die vast in MVI-actieplannen, categorieplannen en routekaarten. Slim kiezen is daarbij het credo: waarmee bereiken we de meeste impact? Welk ministerie heeft op welke terreinen hoge ambities en wie houdt het bij een basisniveau? Niet iedereen kan álles tegelijk doen. Hoe je je ambities bepaalt, concreet maakt en meet, lees je op de pagina Tips & tools.