Maatregelenmatrix Anders Reizen

De Rijksoverheid treedt toe tot de coalitie Anders Reizen, een samenwerkingsverband van organisaties en werkgevers die gezamenlijk werken aan duurzame, zakelijke mobiliteit. De Rijksoverheid heeft zelf als doelstelling dat alle ministeries de CO2-uitstoot van zakelijke mobiliteit voor 2030 halveren ten opzichte van 2016. Het uitgangspunt is dat de departementen zelf aan de slag gaan met de doelstelling van 50% reductie van de CO2-uitstoot van zakelijke mobiliteit. Als hulpmiddel daarvoor is deze maatregelenmatrix beschikbaar.

De maatregelenmatrix is opgezet om de departementen op weg te helpen in het maken van keuzes voor maatregelen om in te zetten in de eigen organisatie. Deze matrix geeft inzicht in de mogelijkheden en helpt om een richting te bepalen, op basis waarvan de departementen verder zelf aan de slag kunnen. In de matrix staat per maatregel aangegeven in hoeverre de ingeschatte CO2-reducties kunnen bijdragen aan de doelstelling van een halvering van de CO2-uitstoot van zakelijke mobiliteit. Dit is per ministerie verschillend.